CÔNG NGHỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG

Ứng dụng công nghệ để thành công

Dù trong lớp học hay tại nhà, GrapeSEED đều cung cấp những công cụ tốt nhất nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc dạy và học tiếng Anh.

Quản trị thành công

Để có thể triển khai chương trình thành công, việc quản lý và truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

GrapeSEED cung cấp trang quản lý dành riêng cho trường học để quản lý sỹ số lớp, danh sách học sinh, lên kế hoạch năm học và đặt tài liệu học tập.

Trang quản lý này cũng lưu trữ tất cả các thông tin hỗ trợ giáo viên, hỗ trợ kỹ thuật và các hỗ trợ quản lý khác từ GrapeSEED.

Báo cáo tổng quan về tình hình thực tiễn

Để đem lại kết quả học tập tốt cho học sinh, quản lý trường học cần nắm được quá trình và kế hoạch học tập của từng bạn.

Trang báo cáo cung cấp các thông tin chi tiết cho quản lý trường học về trường học, các cơ sở học và lớp học.

Trang cũng cung cấp cho trường các thông tin chi tiết liên quan đến từng lớp học như: sỹ số học sinh, giờ dạy, kế hoạch và tiến độ học tập.

Hỗ trợ linh hoạt

GrapeSEED cung cấp các hình thức hỗ trợ linh hoạt dành cho các trường học và giáo viên: hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và kết hợp trực tiếp – trực tuyến. Đây đều là những giải pháp có tính tương tác cao để GrapeSEED có thể hỗ trợ nhà trường và giáo viên hiệu quả.

Tài nguyên chất lượng cao

Trang tài nguyên GrapeSEED bao gồm tất cả các nội dung và tài liệu giảng dạy như tài liệu dạy giờ nghe REP, giáo án mẫu, bản tin/nội dung tổng quan từng Unit.

Được thiết kế tỉ mỉ, không chỉ hấp dẫn về mặt hình thức mà còn thu hút về mặt nội dung, tài liệu GrapeSEED chính là điểm mấu chốt trong chương trình của chúng tôi.

Nội dung chuyên sâu về chương trình

Trường học/Quản lý trường học có thể truy cập vào thư viện GrapeSEED để tìm hiểu về các khóa học trực tuyến, cũng như các chiến lược giảng dạy hiệu quả.

Thư viện GrapeSEED bao gồm các nội dung chuyên sâu và tài liệu tham khảo để hỗ trợ và đảm bảo trường học triển khai chương trình thành công.

Tài liệu học sinh

Trường học/Quản lý trường học có thể truy cập vào cổng thông tin và ứng dụng dành cho học sinh để có thể trải nghiệm hành trình học GrapeSEED, từ đó hỗ trợ phụ huynh tốt hơn trong quá trình đồng hành cùng con.