ĐÀO TẠO

Đào tạo và Hỗ trợ Giáo viên

Chuyên gia đào tạo GrapeSEED hỗ trợ giáo viên nhằm đảm bảo chương trình được giảng dạy đúng theo thiết kế và tối đa hóa kết quả học tập cho học sinh. Chương trình hỗ trợ và đào tạo giáo viên của GrapeSEED bao gồm:

Đào tạo giáo viên

Khóa Đào tạo Nền tảng

Khóa Đào tạo nền tảng hướng dẫn giáo viên sử dụng giáo trình GrapeSEED và trang bị kiến ​​thức, cũng như các kỹ năng cần thiết để dạy học hiệu quả.

Khóa Đào tạo Trực tuyến

Khóa Đào tạo trực tuyến trang bị cho giáo viên kiến thức giảng dạy GrapeSEED căn bản qua video. Nội dung kiến thức không chỉ bao gồm các lý thuyết và thiết kế quan trọng của chương trình, mà còn cung cấp các video lớp học thực tế để hướng dẫn giáo viên cách dạy các học liệu chính của GrapeSEED.

Hỗ trợ triển khai GrapeSEED
Hỗ trợ giáo viên và phân tích lớp học

Chương trình hỗ trợ giáo viên của GrapeSEED tập trung đảm bảo tính chính xác khi triển khai chương trình. Các chuyên gia đào tạo của GrapeSEED sẽ hỗ trợ thông qua tư vấn 1-1 với giáo viên, dạy cùng giáo viên, phân tích video lớp học và đào tạo chuyên sâu.

Trang đào tạo và hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn

GrapeSEED cung cấp cho giáo viên một thư viện video và các khóa đào tạo online, giúp giáo viên trau dồi kỹ năng giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chương trình. Nội dung tài liệu đa dạng, từ các mẹo dạy học hiệu quả đến các phương pháp giảng dạy nâng cao.