GIẢI PHÁP

Chương trình LittleSEED cung cấp nền tảng cho việc hiểu và sử dụng tiếng Anh bằng cách dạy trẻ các âm, từ vựng và các diễn đạt ngôn ngữ giao tiếp quan trọng nhất.

Đây là chương trình học tiếng Anh giao tiếp dành cho trẻ từ 36-48 tháng tuổi và trao cho trẻ những tiếp xúc đầu tiên với tiếng Anh.

Cả hai chương trình GrapeSEED và LittleSEED đều được thiết kế để giúp tăng cường năng lực của trẻ thông qua việc học tiếng Anh. Năng lực giao tiếp tiếng Anh thành thạo sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa cơ hội cho con đường học tập sau này, đem đến cho học sinh một lợi thế lớn để thành công.

TÌM HIỂU THÊM

Chương trình GrapeSEED giúp học sinh phát triển kỹ năng đọc cơ bản, nhận thức và chuẩn bị sẵn sàng trước khi học viết và kỹ năng viết.

Đây là một chương trình học tiếng Anh giao tiếp dành cho học sinh từ 4 đến 12 tuổi.

Học sinh được trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp thành thạo bao gồm việc hiểu, nói, đọc và viết.

TÌM HIỂU THÊM