CHƯƠNG TRÌNH GRAPESEED ONLINE

Tiếng Anh GrapeSEED – Chìa khóa mở cánh cửa cơ hội cho tương lai.

Chúng tôi có thể thay đổi cuộc sống của trẻ và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách trang bị những kỹ năng tuyệt vời trong truyền đạt và giao tiếp tiếng Anh. Chúng tôi có thể tạo một môi trường học tập làm thay đổi cuộc sống của giáo viên cũng như văn hóa trường học để họ cũng sẽ có thể giúp thay đổi cuộc sống của nhiều trẻ em khác. GrapeSEED và LittleSEED giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh này.

GrapeSEED có gì khác biệt?

LittleSEED và GrapeSEED

Hai chương trình LittleSEED và GrapeSEED đều giúp đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận ngôn ngữ tiếng Anh ở trẻ nhỏ. Trẻ em học rất nhanh qua các bài hát và tranh vẽ, bài vè hỏi-đáp và truyện kể, việc nghe và nói. Khi được hòa mình một cách tự nhiên vào môi trường ngôn ngữ mới, các em sẽ cảm thấy vui vẻ và sẽ đạt được kết quả tốt.

36-48THÁNG TUỔI
 
 

Chương trình LittleSEED là một thành viên của gia đình GrapeSEED giúp trẻ từ 36-48 tháng tuổi có những tiếp xúc đầu tiên với tiếng Anh. Chương trình sẽ mang đến nhiều lợi thế cho trẻ trong hành trình học tiếng Anh, thông qua việc được học những âm, từ vựng và các diễn đạt ngôn ngữ giao tiếp quan trọng nhất.